distripark.com sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

telefon: 71 794 2482

mail: partners@distripark.com

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000577507 

NIP: 988-029-51-55 

REGON: 362594789

BDO: 000047011 

Kapitał zakładowy 2 450 000,00 PLN

ZGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIE

distripark.com Sp z o.o.   

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

KRS: 0000577507

NIP: 988-029-51-55

REGON: 362594789

BDO: 000047011